Wiadomości

Rola UDT w planach rozwoju kraju - rozmowa z dr inż. Andrzejem Ziółkowskim, Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego


Przyjęty przez rząd Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz poddana właśnie konsultacjom społecznym Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładą nacisk na reindustrializację Polski, wychodząc z założenia, że tylko wysoko zaawansowane technologicznie produkty i usługi umożliwią osiągnięcie wysokiego dochodu narodowego.

Jakie dodatkowe uprawnienia zyskał ostatnio UDT i jak włączy się w walkę z szarą strefą paliwową ?  - zapraszamy do przeczytania wywiadu z prezesem UDT, Andrzejem Ziółkowskim.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego będzie jednym z gości debaty nt. polskiego rynku paliw, ubogacającej XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa.

Wróć