Prawo

Rejestracja urządzeń technicznych


Od 1 października 2018 r. aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy, należy złożyć wniosek do właściwego terenowo oddziału UDT  wyłącznie na formularzu UDT „wniosek o przeprowadzenie badania technicznego/zmianę danych” Wniosek można pobrać ze strony internetowej UDT, zakładka formularze.

Źródło: UDT (op.pb)

Wróć