Prawo

Raportowanie niefinansowe – gdzie szukać informacji?


W Polsce, od 2018 r. ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych – ma to związek z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości  wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat raportowania niefinansowego zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pakiet informacji został zaktualizowany 8 grudnia 2017 r. również w oparciu o pytania zgłoszone podczas konferencji pt. Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości., która odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Zachęcamy także do lektury publikacji pt. Raportowanie niefinansowe - poradnik dla raportujących  wydanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami.

Źródło: MR (op.pb)

Wróć