Wiadomości

Radosław Wiśniewski Prezesem GUM


2 sierpnia 2019 r. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski został powołany na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Radosław Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1997), doktorat 1999, habilitacja 2010.
2005-2012 Prodziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UW-M.
2012-2017 Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
2017-2018 Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji, członek Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych (KZM4).
Autor ponad 70 prac w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą (w tym z listy A oraz w języku angielskim), ekspertyz naukowych, studiów wykonalności, biznesplanów i prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Współautor i redaktor naukowy monografii i posterów.
Promotor zakończonych obroną i wszczętych przewodów doktorskich. Recenzent kilkudziesięciu prac w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach naukowych oraz rozpraw w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2010), Odznaką Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012), Medalem okolicznościowym Uniwersytetu za wkład w tworzenie i rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2014), a także siedmioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Źródło: GUM

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='12632') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('12632')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}