Prawo

PE: posłowie za wyeliminowaniem działań ujawnionych przez „panamskie dokumenty”


Publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli spółek, ochrona informatorów oraz minimalna stawka opodatkowania korporacji w UE, są konieczne w walce z unikaniem podatków, uważają posłowie Parlamentu Europejskiego.

Środki te należą do 211 zaleceń specjalnej komisji śledczej Parlamentu ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (PANA), które posłowie przyjęli w środę, 492 głosami, do 50, przy 136 wstrzymujących się od głosu.

Najważniejsze z zaleceń to:

 - “Wprowadzenie na szczeblu UE znormalizowanych, regularnie aktualizowanych, powszechnie dostępnych i wzajemnie połączonych rejestrów beneficjentów rzeczywistych obejmujących wszystkie strony trustów komercyjnych i niekomercyjnych, funduszy powierniczych, fundacji i innych podobnych struktur prawnych”

 - Opracowanie nowych zasad regulujących działania pośredników takich jak prawnicy lub księgowi, którzy pomagają w agresywnym planowaniu podatkowym

- Wprowadzenie jednolitej, międzynarodowej definicji: „centrów finansowych offshore, rajów podatkowych, jurysdykcji, w których obowiązuje tajemnica bankowa, jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy i państw wysokiego ryzyka„

- Wprowadzenie skutecznej ochrony informatorów oraz zapewnienia, że otrzymają oni odpowiednie wsparcie finansowe

- Wprowadzenie “odstraszających” i proporcjonalnych sankcji na poziomie UE oraz międzynarodowym przeciwko bankom i pośrednikom, którzy „świadomie, umyślnie i systematycznie biorą udział w nielegalnych systemach opodatkowania czy prania pieniędzy”

- Utworzenie stałej komisji śledczej do spraw opodatkowania, na wzór Kongresu Stanów Zjednoczonych, w następnej kadencji 

Posłowie wyrazili również żal, że w dokumentach z Panamy pojawiło się kilka państw członkowskich UE i zwrócili uwagę na "brak woli politycznej ze strony niektórych państw członkowskich do poczynienia postępów w zakresie reform i egzekwowania prawa".

Prawodawstwo UE w dziedzinie polityki podatkowej wymaga obecnie jednomyślności państw członkowskich. Posłowie domagają się zastąpienia tego wymogu kwalifikowaną większością głosów w Radzie.  Pragną oni również radykalnej zmiany niejawnego kodeksu postępowania komitetu, ds. kwestii podatkowych, w Radzie "w celu radykalnego zdefiniowania na nowo "struktury zarządzania i przejrzystości".

Źródło: PE (op.pb)

Wróć