Wiadomości

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa w sprawie PERN 07.10.2009r

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzą:
- NAFTOPORT
- OLPP
- SARMATIA
- CDRiA

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa w sprawie PERN 07.10.2009r

Podczas posiedzenia komisji zarząd PERN poinformował o korzyściach płynących z połączenia PERN i OLPP. Wynikające z tego oszczędności chce przeznaczyć na inwestycje.

Zarząd przedstawił również plany dotyczące budowy bazy paliwowej w Gdańsku na obszarze 27ha.

Oraz połączenia bazy z Płockiem rurociągiem. PERN w planach ma dokończenie trzeciej nitki rurociągu na odcinku Adamów-Płock.

Grupa kapitałowa ogłosiła również plany w sprawie budowy ropociągu z Kazachstanu. Powstała spółka Sarmatia ma się zająć budową i eksploatacją powstałej nitki ropociągu. PERN posiada w niej ok. 24%.

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzą:

- NAFTOPORT

- OLPP

- SARMATIA

- CDRiA
źródło: Prezentacja Zarządu PERN z posiedzenia Komisji Skarbu Państwa 07.10.2009r

Wróć