Wiadomości

Ponad 1000 uczestników "Dni Bezpieczeństwa Technicznego" w 2017 r.


Już czwarty rok Dni Bezpieczeństwa Technicznego (DBT) organizowane w ramach Akademii Urzędu Dozoru Technicznego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2017 w spotkaniach udział wzięło ponad 1000 uczestników z 500 firm i instytucji z całej Polski.

Pod hasłem Dni Bezpieczeństwa Technicznego realizowany jest  cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych. Spotkania adresowane są do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych. Podczas spotkań DBT uczestnicy mają sposobność uzupełnienia i aktualizacji podstawowej wiedzy z zakresu działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym. Prezentowane są urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz przykłady i analiza wypadków mających miejsce podczas ich eksploatacji. Przekazywane są również informacje dotyczące wyma¬gań związanych z rejestracją, eksploatacją oraz kwalifikacjami do obsługi i konserwacji urządzeń. Stałym elementem tematycznym jest także ocena zgodności wg dyrektyw UE, oznakowanie CE, certyfikacja osób, wyrobów i systemów zarządzania oraz szkolenia. Oprócz części informacyjnej, w trakcie DBT odbywają się warsztaty tematyczne połączone z dyskusją z ekspertami UDT.

Od 2014 r. w ponad 200 spotkaniach DBT wzięło udział 6,5 tysiąca uczestników, reprezentujących ponad 3 tysiące firm branżowych, instytucji, uczelni i stowarzyszeń z całej Polski. A już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się w 2018 r.

Źródło: UDT (op.pb)

Wróć