Wiadomości

Pomoc dla węgla - decyzja KE


Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla spółek z sektora górnictwa węgla kamiennego. W latach 2011-2015 polskie przedsiębiorstwa otrzymają dzięki temu ok. 2,5 mld zł.

W maju br. UOKiK zgłosił Komisji Europejskiej projekt programu pomocowego dla górnictwa węgla kamiennego. Jest to kontynuacja programu, który obowiązywał od 2008 do 2010 roku. 23 listopada KE zgodziła się na przyznanie przez państwo pomocy publicznej: Kompanii Węglowej, Katowickiej Grupie Kapitałowej oraz Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Wsparcie zostanie udzielone w latach 2011-2015 przez: Ministra Gospodarki, Prezesa Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie ono polegać na:

  • dotacjach udzielanych przez Ministra Gospodarki przeznaczonych na: zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu ich całkowitej likwidacji; zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie oraz po zakończeniu ich likwidacji; naprawianie szkód wywołanych działaniem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych złóż; finansowanie należnego pracownikom lub byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych uprawnień do bezpłatnego węgla lub rent wyrównawczych; finansowanie należnego pracownikom lub byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych uprawnień do ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, wypłacanych przez ZUS;
  • zwolnieniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec PFRON oraz opłat i kar wobec NFOŚiGW w części dotyczących tych funduszy z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego;
  • dotacjach udzielanych przez NFOŚiGW Spółce Restrukturyzacji Kopalń przeznaczonej na przywrócenie wartości użytkowej ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą oraz ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych.

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='9030') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('9030')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}