Wiadomości

Polsko - niemieckie patrole celno - skarbowe w Lubuskiem i Brandenburgii


Funkcjonariusze celno - skarbowi z Polski oraz funkcjonariusze celni z Niemiec rozpoczęli wspólne patrole na zachodniej granicy kraju. Jest to możliwe za sprawą specjalnego dokumentu o współpracy, który podpisano w poniedziałek we Frankfurcie nad Odrą.  

Dokument pt. „ Instrukcja dla jednostek kontrolnych Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. podczas przeprowadzania kontroli z towarzyszeniem drugiej strony" określa zasady i standardy organizacji wspólnych kontroli po polskiej i niemieckiej stronie. Dokument podpisali inspektor Sylwester Skórski Naczelnik Lubuskiego Urząd Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim i dr Sven Brenner Dyrektor Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą.
Polscy i niemieccy funkcjonariusze mają teraz uprawnienia do zatrzymywania i kontrolowania pojazdów poruszających się na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii.
Przedstawiciele obu stron porozumienia zgodnie przyznają, że wspólne patrole przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej walki z przestępczością transgraniczną szczególnie w zakresie eliminowania przemytów wyrobów tytoniowych, energetycznych i odurzających a także walki z przestępczością związana z nielegalnym obrotem paliw z cystern.
Podstawą kontroli z towarzyszeniem drugiej strony jest Umowa z dnia 15 maja 2014 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.

Źródło: KAS lubuskie

Wróć