Wiadomości

Polskie produkty przyszłości


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Uhonorowano innowacyjne rozwiązania leczenia nowotworów IntraLine-IOERT, pojazd miejski Triggo oraz technologię zagospodarowania popiołów lotnych.

Nagrody i wyróżnienia przyznano podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 1 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu uczestniczyła minister Jadwiga Emilewicz, którą wręczyła swoją nagrodę specjalną.

Do uczestników konkursu list gratulacyjny wysłał Mateusz Morawiecki, premier rządu. "Dwudziestoletnia historia konkursu pokazuje, że mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. Innowacyjność jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konkurs wpisuje się w działania promujące dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy. Dla odbiorców nagrodzonych projektów to jednoznaczna rekomendacja, że wśród nawet najbogatszej oferty warto wybrać Polski Produkt Przyszłości. Wszystkim nam, życzę kolejnych innowacyjnych projektów, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu naszej Ojczyzny" – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba - aż 111 wniosków konkursowych. Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidulanie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych. 

Źródło: MPiT (op.pb)

Wróć