Auto-Flota

Polska Spółka Gazownictwa podpisała umowy z Instytutem Nafty i Gazu-Państwowym Instytutem Badawczym


30 listopada 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Energii, podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o dwie umowy na realizację projektów:

 • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów
  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 14,81 mln zł.
  Wartość przewidzianego dofinansowania to 7,03 mln zł.
  Głównym celem realizacji proj. jest poprawa bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców indywidulalnych i przemysłowych z uwzględnieniem technologii Smart Grid. Zmodernizowany gazociąg w/c, pozwoli na zminimalizowanie awarii na sieci gazowej, zmniejszenie strat paliwa gazowego, co poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia na terenie realizacji proj., jak również zwiększy atrakcyjność terenu pod kątem inwestycyjnym.
 • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice.
  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 80,46 mln zł.
  Wartość przewidzianego dofinansowania to 38,09 mln zł.
  Celem projektu jest doprowadzenie gazociągu i umożliwienie dostaw gazu do odbiorców w miejscowościach zlokalizowanych w 4 gminach. Realizacja projektu pozwoli dostarczać gaz na obszary dotąd nieposiadające sieci gazociągów w jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego.

Źródło: INiG-PIB

Wróć