Auto-Flota

Pół tysiąca stacji w zasięgu LOTOSU

LOTOS otworzył trzy nowe stacje franczyzowe w Krośnicach i Sułowie (należą do firmy Art-Zbyt) oraz Łajskach pod Warszawą. Tym samym w sieci LOTOS od końca 2017 r. działają już 493 stacje. Spółka podpisała też umowę o dołączeniu do sieci kolejnych 12 stacji paliw.

Wśród 493 stacji LOTOSU 188 to stacje franczyzowe. Pozostałe to stacje własne, w tym 20 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych.

Stacja paliw w Krośnicach znajduje się przy ul. Kolejowej 20, przy drodze wojewódzkiej nr 448, na trasie Milicz-Syców, w woj. dolnośląskim.

Stacja paliw w Łajskach znajduje się przy ul. Nowodworskiej 130, przy drodze wojewódzkiej nr 632, na trasie Marki-Płońsk, w woj. mazowieckim.

Stacja paliw w Sułowie znajduje się przy ul. Zamkowej 6A, przy drodze wojewódzkiej nr 439 na trasie Milicz-Żmigród, w woj. dolnośląskim.

Na wszystkich nowych stacjach honorowane są karty programu premiowego LOTOS Navigator.

W 2017 roku sieć stacji paliw zrealizowała przyjęte założenia w zakresie rozwoju handlu detalicznego. Jednym z kluczowych parametrów strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS realizowanej w latach 2017-2022 jest zwiększenie sieci LOTOS do 550 stacji paliw.

12 nowych stacji w Pomorskiem

Pod koniec grudnia spółki LOTOS Paliwa i Stacja Benzynowa STENKA, podpisały umowę dzierżawy 12 stacji paliw w woj. pomorskim. LOTOS czeka na decyzję UOKiK zezwalającą na dołączenie nowych obiektów. Nowe stacje będą sukcesywnie włączane do sieci LOTOS w pierwszym kwartale 2018 r. [patrz: www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/lotos-przejmuje-15-stacji-firmy-stenka].

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Wróć