Wiadomości

Plany PKN ORLEN

Na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa dn. 23 września 2009r. zarząd PKN ORLEN przedstawił bieżącą sytuację spółki, wyzwania w obliczu kryzysu, program zwiększania efektywności oraz strategię na lata 2009-2013.

Spółka po 2 kwartale zanotowała 1,1mld PLN zysku netto. Zadłużenie natomiast zmalało o 1mld PLN do poziomu 13,3mld PLN. Zarząd oświadczył również, że nie ma problemów z refinansowaniem kredytów. Ogłoszono utrzymanie pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz wzrost sprzedaży detalicznej o 7% w odniesieniu to tego samego okresu w poprzednim roku.

Zakup przeszacowanej rafinerii w Możejkach i program inwestycyjny kosztowały PKN około 3,5mld USD co spowodowało wzrost zadłużenia do poziomu 9 mld PLN, osłabienie złotówki spowodowało kolejny wzrost zadłużenia do około 14mld PLN. Tak wysoka dźwignia finansowa jest przyczyną negatywnego postrzegania spółki przez agencje ratingowe. A spadek cen ropy w 4 kw. 2008r. miał bezpośredni wpływ na obniżenie raportowanego zysku operacyjnego.

Pod nazwą „Program zwiększania efektywności” kryje się:
- sprzedaż 84,79% udziałów ANWIL
- sprzedaż 24,39% udziałów w POLKOMTEL
- czasowe wstrzymanie lub przesunięcie inwestycji
- wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zarządzania ryzykiem(m. in. ryzykiem kursowym)
- redukcja 1300 etatów

Program ma pozwolić na zaoszczędzenie 500mln PLN w 2009r.

Przedstawiona przez zarząd strategia na lata 2009-2013 obejmuje rozwój podstawowej działalności. Dodatkowo PKN chce wejść w nowe obszary działalności: rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz budowę segmentu energetycznego.

Najwięcej problemów ORLEN ma  z rafinerią w Możejkach. Spowodowane jest to brakiem porozumienia z Rządem Litwy w sprawie dostaw surowca przez nieczynny rurociąg. Spółka jest zmuszona do droższego zaopatrzania drogą morską. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Rządem Litwy  w sprawie zaopatrzenia  Rafinerii przez  terminal w Kłajpedzie,  PKN ORLEN będzie zmuszony do poszukania  innych rozwiązań  poprawiających efektywność Rafinerii .
źródło: Materiały Przygotowane przez Zarząd PKN ORLEN S.A. na Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.