Strefa przedsiębiorcy

PGNiG zamyka stacje CNG i otwiera nowe


Początek 2018 r. przyniósł zamknięcie przez PGNiG stacji tankowania CNG w Dzierżoniowie i Pawłowicach Śląskich donosi portal cng.auto.pl.

W odpowiedzi na prośbę o komentarz Biuro Prasowe PGNiG wyjaśnia:

"PGNiG jest właścicielem największej w Polsce liczby stacji do tankowania gazu CNG. Są one zlokalizowane przeważnie w pobliżu lub na terenie naszych klientów strategicznych, zazwyczaj firm komunalnych (MZK czy MPK). Większość stacji CNG jest także dostępna dla klientów indywidualnych. Na rynku paliwa CNG jesteśmy najbardziej aktywnym podmiotem i jako Grupa Kapitałowa jesteśmy zainteresowani rozwojem sektora paliw CNG, jak i LNG, w tym budową nowych oraz rozbudową istniejących stacji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy rozpatrują budowę lub powiększenie floty pojazdów zasilanych CNG. Dzięki nowemu modelowi biznesowemu oraz atrakcyjnej ofercie PGNiG Obrót Detaliczny na zakup paliwa CNG, na rozbudowę floty autobusów zasilanych tym ekologicznym paliwem tylko w 2017 r. zdecydowały się zakłady autobusowe w: Tarnowie, Tychach, Rzeszowie i Sanoku. W perspektywie kilku lat oznacza to pojawienie się blisko 150 nowych autobusów zasilanych gazem CNG na ulicach polskich miast.

Ponadto do końca 2018 r. PGNiG OD planuje modernizacje obecnie funkcjonujących oraz rozpoczyna proces uruchamiania kilku kolejnych stacji CNG w zupełnie nowych lokalizacjach. Taka stacja powstanie np. w Sanoku, gdzie docelowo ponad 50% autobusów będzie zasilanych CNG, a usługi komunalne wykonywane będą prawie wyłącznie przez pojazdy zasilane tym ekologicznym paliwem. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ostatnich dniach ogłosił przetarg na dostawę 110 autobusów CNG oraz 10-letni przetarg na dostawę paliwa CNG na ten cel. PGNiG Obrót Detaliczny dołoży wszelkich starań, aby zostać dostawcą paliwa CNG do nowo budowanych stacji, które mogą być docelowo stacjami ogólnodostępnymi. Liczymy, że w najbliższych miesiącach podobną decyzje, jak w Warszawie, podejmą regiony na Śląsku i w Trójmieście.

Dlatego z dużym optymizmem traktujemy również zapisy zawarte w „Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych”, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju tego sektora rynku. W ustawie zawarto m.in. regulacje dotyczące planu budowy sieci stacji CNG w Polsce, których liczba do 2020 r. powinna przekroczyć 70 (aktualnie w Polsce jest ich ok. 20). Ten plan wymaga jednak racjonalizacji obecnie funkcjonującej sieci stacji CNG prowadzonych przez PGNiG. Z tego powodu dostosowujemy sieć stacji do potrzeb klientów, a ze względu na marginalne zainteresowanie rynku lokalnego paliwem CNG w dwóch lokalizacjach przenosimy urządzenia tam funkcjonujące w rejon o większym zapotrzebowaniu na to paliwo.

Z satysfakcją przyjęliśmy także propozycję tworzenia przez samorządy miast stref czystego transportu. Ważne są dla nas rozwiązania ograniczające ruch nieekologicznych pojazdów. Ta propozycja współgra z działaniami PGNiG promującymi wykorzystanie gazu ziemnego jako najlepszego paliwa w transporcie, energetyce i ciepłownictwie. Popieramy również wymóg zlecania zadań publicznych na rzecz miast podmiotom posiadającym co najmniej 30% pojazdów z napędem elektrycznym lub zasilanych ekologicznym gazem ziemnym. To szansa na większe wykorzystanie CNG do zasilania np. pojazdów komunalnych, które poruszają się znacznie ciszej i są bardziej przyjazne dla środowiska nawet w porównaniu z najnowszymi silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6.

Zwracamy uwagę, że w krajach, gdzie nastąpił dynamiczny rozwój sektora CNG (Włochy, Niemcy, Czechy) wiele zależało od kompleksowych zachęt dla posiadaczy takich pojazdów. W tej chwili trudno oszacować ile samorządów wprowadzi strefy czystego transportu. Jesteśmy gotowi do spełnienia oczekiwań rynku w tym obszarze zarówno dla flot kilkunastu jak i kilkuset pojazdów, a warunki handlowe opieramy o instrumenty rynkowe. Poziom naszych inwestycji zależy od wielkości zapotrzebowania. Jeśli warunki zewnętrzne pozwolą na faktyczny wzrost popytu na gaz jako paliwa do celów napędowych, PGNiG pozostanie naturalnym liderem rynku".

Źródło: PGNiG

Wróć