Wiadomości

PGNIG SA i OAO GAZPROM uzgodniły kwestie współpracy

Podczas zakończonych 29 października 2009 roku w Moskwie rozmów, PGNiG SA i OAO Gazprom uzgodniły kwestie współpracy odnośnie dostaw gazu do Polski.

Strony porozumiały się w sprawie zwiększenia dostaw, a także przedłużenia istniejącego kontraktu do 2037 roku. Poza tym wypracowano kompromisowe rozwiązania dotyczące zarządzania spółką EuRoPol GAZ SA i jej polityki taryfowej. Wypracowane podczas rozmów uzgodnienia znalazły się w podpisanym przez Strony Wspólnym Oświadczeniu i wejdą w życie po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską i Federację Rosyjską odpowiednich dokumentów na szczeblu rządowym.
 
Zużycie gazu ziemnego w Polsce wynosi ok. 14 mld m3, z czego ok. 30 proc. stanowi wydobycie krajowe. W 2008 roku OAO Gazprom Export dostarczyło do Polski ponad 7 mld m3 gazu. Import rosyjskiego gazu do Polski i jego przesył przez terytorium Polski odbywa się na podstawie długoterminowych kontraktów, zawartych na podstawie porozumienia międzyrządowego z 1993 roku i aneksów do tego porozumienia.
Spółka EuRoPol GAZ działa od 1993 roku i jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa o długości 684 km, a także 5 tłoczni. Głównymi akcjonariuszami spółki są: PGNiG SA i OAO Gazprom (po 48 proc. akcji). Pozostałe 4 proc. należą do spółki Gas Trading, której akcjonariuszami odpowiednio są: PGNiG SA- 43,41 proc., PHZ Bartimpex SA - 36,17 proc., OAO Gazprom Export - 15,88 proc., Węglokoks SA - 2,27 proc. i Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH - 2,27 proc.
 źródło: PGNiG

Wróć