Wiadomości

"Paliwa Płynne" marzec 2018


Paliwa Płynne 2018-03

Okładka: TOTAL Polska

 Spis treści

AKTUALNOŚCI

WYWIADY

STIR ma chronić uczciwych przedsiębiorców - Rozmowa z Filipem Świtałą, Dyrektorem Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów

UDT i nowy kontekst postrzegania bezpieczeństwa   - Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Ziółkowskim, Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego

TARGI

25 lat Międzynarodowych Targów STACJA PALIW – Rozmowa z Iwoną Osińską, dyrektor ds. administracyjnych i promocji Polskiej Izby Paliw Płynnych

Historia Targów STACJA PALIW - lata 2013-2015

program XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018

Program Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2018. Wybrane zagadnienia” "Wyzwania dla branży paliwowej w 2018 r."

Wizualizacja i oświetlenie

TRANSPORT

Paliwa alternatywne w transporcie

INFRASTRUKTURA

Cyberbezpieczeństwo stacji paliw – bezpieczne oprogramowanie odmierzaczy

Infrastruktura paliw lotniczych

MYJNIE

Urządzenia dodatkowe na myjniach

SKLEP I BAR

e-grocery

Z ŻYCIA IZBY

Szkolenia Polskiej Izby Paliw Płynnych

ZŁOTA STACJA 2018 - konkurs

CENY PALIW I SUROWCÓW

Huśtawka cenowa

TECHNOLOGIA PALIWOWA

Zrównoważony rozwój biopaliw w świetle prawa

PRAWO

Ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

Aktualności prawne

Ogłoszenia drobne

Krzyżówka

 

Wróć