Prawo

Opłata Recyklingowa


Konieczność pobierania przez przedsiębiorcę opłaty recyklingowej od każdej sprzedanej torby za zakupy wykonanej z tworzywa sztucznego.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży toreb na zakupy za pośrednictwem kasy fiskalnej.

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych pytań naszych członków Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w komunikacie z 22 grudnia 2017 r. (www.mf.gov.pl) – Opłata Recyklingowa jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, którą należy wliczyć do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

W konsekwencji nowelizacja wprowadza obowiązek pobierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, opłaty recyklingowej od nabywającego taką torbę.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

 Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie musi być umieszczana kwota zapłaty za torbę (bez opłaty recyklingowej).

 Opłata recyklingowa stanowiąca dochód budżetu państwa ma być uiszczana przez przedsiębiorców do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (pierwszy raz do 15 marca 2019 roku) na konto Ministerstwa Środowiska.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu Ministerstwa Finansów dostępnego pod poniższym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/opodatkowanie-vat-sprzedazy-toreb-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

oprac. adw. Norbert Lenkiewicz

Wróć