Strefa przedsiębiorcy

ONICO z wysokim zyskiem w IV kwartale 2017


W czwartym kwartale 2017 roku Grupa ONICO osiągnęła zysk netto w wysokości 6,5 mln złotych, podwyższając wynik osiągnięty w IV kwartale 2016 roku.

Ostatni wynik kwartalny jest o blisko 14% wyższy niż wynik osiągnięty w IV kwartale 2016 roku, który był jednym z najlepszych w historii Grupy Kapitałowej ONICO. Zysk ten został osiągnięty przy przychodach 733,8 mln zł, zbliżonych do przychodów osiągniętych w poprzednim kwartale 2017 roku.

Zysk netto za cały 2017 rok wyniósł blisko 25,7 mln złotych przy przychodach przekraczających 2,74 mld złotych. Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne, w szczególności przez ONICO OIL oraz ONICO GAS. Zrównoważona polityka dywidendowa prowadzona przez ONICO S.A. pozwoliła na zwiększenie kapitałów własnych do poziomu 73,15 mln zł (wzrost o 26,5% w porównaniu z 2016 rokiem).

W 2017 roku ONICO zwiększyło swój udział rynkowy w sprzedaży gazu płynnego LPG w porównaniu do 2016 roku. Według Zarządu dostawy morskie zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku, czego dowodem jest rosnąca ilość gazu importowana przez terminal morski ONICO w Gdyni. W dalszym ciągu ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. W czwartym kwartale odnotowano wzrost sprzedaży ON o ponad 12% względem trzeciego kwartału 2017 roku. Grupa odnotowała także wzrosty sprzedaży w segmencie olejów przemysłowych oraz produktów asfaltowych.

W ocenie Zarządu miniony kwartał był udanym okresem w działalności ONICO. Grupa zamierza kontynuować strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego z jakimi spotkała się w czwartym kwartale 2017 r. ONICO zamierza także aktywnie poszukiwać dalszych możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe informację w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym dostępnym na stronie ONICO: http://ir.onico.pl/raport/384243/skonsolidowany-raport-onico-s-a-za-czwarty-kwartal-2017-r

Źródło: Onico, fot. Artur Krzyk, Wiceprezes Zarządu ONICO SA

Wróć