Strefa przedsiębiorcy

ONICO z dwiema nowymi umowami na dostawy LPG

Pod koniec 2017 r. ONICO zawarło umowę na dostawy hurtowe i dystrybucję gazu płynnego (LPG) do pojazdów samochodowych z jedną z czołowych spółek paliwowych działających w Polsce.

Tym samym stało się wyłącznym dostarczycielem LPG do ok. 100 wyznaczonych stacji kontrahenta. Umowa zawarta została do końca bieżącego roku.

Ponadto ONICO rozwija eksport LPG w kierunku Europy Południowej. W 2018 r.spółka podpisała istotną umowę sprzedaży i dostaw hurtowych gazu płynnego (LPG) do pojazdów samochodowych w tym regionie. ONICO zakłada, że obroty związane z podpisaną umową przekroczą 20% kapitałów własnych.

ONICO jest jednym z największych importerów LPG w Polsce. Mocną pozycję w tym segmencie zawdzięcza m.in. własnemu terminalowi morskiemu w Gdyni służącemu do przeładunku tego paliwa ze statków na cysterny kolejowe i samochodowe. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, a jego zdolności przeładunkowe to 250 tys. ton gazu płynnego rocznie.

Wróć