Wiadomości

OLPP bije kolejne rekordy wydań paliwa na transport samochodowy


Po ponad roku od wprowadzenia tzw. „pakietu paliwowego” OLPP obserwuje tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wydania paliwa na transport samochodowy, a także wzrost liczby transportów. Bazy OLPP nieustannie biją kolejne rekordy.

Zmiany legislacyjne pozwalające ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy na rynku paliwowym weszły w życie 1 sierpnia 2016 roku. Obecnie można więc porównać funkcjonowanie pakietu paliwowego w sierpniu i wrześniu 2016 r. z tym samym okresem w bieżącym roku.  - Zestawiając sierpień i wrzesień 2016 roku z sierpniem i wrześniem 2017 roku widać wzrost wydań paliwa na transport samochodowy o 16%. To kolejny rekord wydań na transport samochodowy, który oznacza coraz lepsze funkcjonowanie rynku paliwowego - mówi Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

- Porównując ilość transportów we wrześniu 2016 i 2017 roku, zarejestrowanych w naszych Bazach Paliw, widać wzrost o 14% w Bazie Paliw nr 1 pod Łodzią, o 22% w Bazie Paliw nr 2 pod Bydgoszczą oraz o 24% w Bazie Paliw nr 5 pod Warszawą. Średnio we wrześniu 2017 roku odnotowaliśmy 14% wzrost transportów samochodowych w naszej Spółce w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej - dodaje Stańczyk.

Podkreśla, że tak efektywne działanie Spółki, to zasługa nie tylko wprowadzonych ponad rok temu zmian legislacyjnych, ale także pracy i zaangażowania całego zespołu, który tworzy OLPP.

Źródło: OLPP (op.pb)

Wróć