Prawo

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej - informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia i wniesienia opłaty


15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2277).

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na właściwy rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.

W sekcji Biznes>Opłaty na stronie internetowej URE dostępne są formularze w odniesieniu do poszczególnych lat, a w zakresie rozliczenia przychodu osiągniętego w 2018 r. dodatkowo udostępniona jest Broszura Informacyjna.

Źródło: URE (op.pb)

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='1610') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('1610')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}