Prawo

O trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacją opublikowaną na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej www.prezydent.pl pod linkiem http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,30,styczen-2018-r-.html

Wróć