Wiadomości

Nowe rozwiązania outsourcingowe dla branży energetycznej


Coraz bardziej popularnym sposobem na szukanie oszczędności firm jest przekazywanie funkcji wykonywanych przez pracowników firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w konkretnej dziedzinie.

Firmy zaczynają dostrzegać coraz więcej korzyści płynących ze zlecania usług na zewnątrz, jak wynika z badania „Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw 2010”, przeprowadzonego przez CWS-boco Polska i Outsourcing Magazine. Świadczy to o ewolucji, jaką przeszedł outsourcing odkąd zaczął być wykorzystywany przez polskie przedsiębiorstwa. Powoli wzrasta przekonanie o tym, że outsourcing jako strategia może przyczynić się do podniesienia efektywności, a w konsekwencji do rozwoju przedsiębiorstwa.
Wyniki badania wykazały, że sektor energetyczno-paliwowy szeroko korzysta z outsourcingu różnego rodzaju usług takich jak zarządzanie czystością i outsourcing odzieży roboczej z funkcją ochronną. Aż 73 proc. ankietowanych firm z tego sektora zleca na zewnątrz usługi czystości, a 13 proc. korzysta z wynajmu urządzeń higieny oraz odzieży roboczej. Jest to wysoki wynik w porównaniu z ogółem przebadanych przedsiębiorstw.
Główną motywacją dla firm energetycznych i paliwowych do korzystania z outsourcingu jest chęć skoncentrowania się na kluczowych obszarach swojej działalności. Taką odpowiedź wskazało aż 83 proc. ankietowanych. Z kolei 77 proc. firm zdecydowało się na outsourcing ze względu na chęć ograniczenia kosztów, a 53 proc. w celu uzyskania dostępu do zasobów, których nie posiada.

Wśród głównych korzyści z outsourcingu firmy paliwowe i energetyczne wymieniają możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach własnej działalności, lepszą efektywność bez konieczności inwestowania, większą jakość usług, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz usprawnienie działania całego przedsiębiorstwa. Tym, co wyróżnia firmy energetyczne i paliwowe, jest możliwość podnoszenia efektywności bez inwestowania oraz dostępu do specjalistycznej wiedzy. Jeśli chodzi o wydatki przeznaczane na outsourcing przez firmy branży energetyczno-paliwowej, są one relatywnie wyższe niż innych sektorach. Ponad połowa przedsiębiorstw wydaje na outsourcing od 10 do 20 proc. kosztów operacyjnych. Dla 43 proc. firm są one mniejsze niż 10 proc. kosztów, a zaledwie dla 3 proc. firm kształtują się one w przedziale 20 - 50 proc. kosztów operacyjnych.

Analiza oczekiwań dotyczących kształtowania się tych wydatków w przyszłości wskazuje jednak, że aż 60 proc. firm z analizowanych sektorów deklaruje, że w najbliższych dwóch latach ich wydatki na outsourcing nie zmienią się. 1/3 firm deklaruje, że wzrosną one nieznacznie, a 6,7 proc. firm zadeklarowało, że znacząco się zwiększą.

Specyfika branży energetycznej

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profesjonalną odzież roboczą, spełniającą wymogi techniczne, branżowe i HACCP oraz normy BHP. Spoczywa również na nim obowiązek zapewnienia odpowiedniego prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Spełnienie tych wymagań może stanowić wyzwanie dla pracodawcy z branży paliwowej, elektrycznej czy mechanicznej, w których istnieje duże ryzyko występowania różnego rodzaju zagrożeń na stanowisku pracy: chemicznych, termicznych, mechanicznych i technologicznych.

Jak działa outsourcing odzieży roboczej? Jednym z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań zakresie zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej jest skorzystanie usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która przejmie na siebie wszelkie obowiązki związane z serwisem i dostawą czystej odzieży. Firma taka, dzięki zaawansowanej usłudze logistycznej oraz pralniczej, precyzyjnie zarządza jakością i czystością dostarczanej odzieży. Gwarantuje to utrzymanie branżowych standardów i norm bezpieczeństwa pracy i procesu produkcji. Pozwala także na optymalizację poziomu zapasów odzieży dostosowanej do zmiany ilości zatrudnienia. Usługa outsourcingu odzieży roboczej polega na wyposażaniu i regularnej dostawie kompletu czystej odzieży, upranej w zautomatyzowanej pralni przemysłowej. Profesjonalny usługodawca dokonuje również bieżących napraw odzieży. Powinien też dysponować automatycznym systemem jej rejestracji i sortowania, aby każdy pracownik otrzymywał regularnie swój własny komplet wypranej i uprasowanej odzieży. Gwarantuje to utrzymanie branżowych standardów i norm bezpieczeństwa pracy oraz procesu produkcji, a także optymalizację poziomu zapasów odzieży dostosowanej do zmienności zatrudnienia.

Korzystanie z usługi outsourcingu odzieży dla pracowników pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy oraz zagwarantować wysoką jakość produkcji. Na dodatek koszty wyposażenia pracowników w odzież roboczą rozkładają się na niewielkie miesięczne opłaty, dzięki czemu klient nie musi jednorazowo płacić za usługę. Pozwala to na lepsze zaplanowanie budżetu i ograniczenie kosztów. Takie kompleksowe usługi oferuje firma CWS-boco, posiadająca wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie. Przejmuje ona na siebie wszelkie obowiązki związane z praniem, naprawą i dostarczeniem odzieży dla pracowników.

Rynek outsourcingu usług i procesów biznesowych w Polsce stale rośnie i ma przed sobą duże perspektywy rozwoju. – Z roku na rok przybywa firm, dla których outsourcing stał się ważnym elementem strategii zarządzania, a także takich, które w najbliższych latach planują zwiększenie wydatków na korzystanie z usług zewnętrznych, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska. Z przeprowadzonych badań wynika, potencjał rozwoju rynku outsourcingu w Polsce wciąż nie jest do końca wykorzystany. Zaawansowane strategie outsourcingowe to szansa na tworzenie nowych kompetencji i transformację przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Profil firmy CWS-boco

CWS-boco Polska jest liderem outsourcingu czystości. Oferuje kompleksowe wsparcie zarządzania czystością w zakresie odzieży roboczej, ochronnej i specjalistycznej, dostaw obuwia roboczego, okularów korekcyjno-ochronnych i innych artykułów BHP. Oferta CWS-boco Polska obejmuje także specjalistyczną odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników różnych branż wraz z serwisem jej prania, sortowania, naprawy i dostarczania do klienta. CWS-boco oferuje także outsourcing odzieży ochronnej najwyższej czystości, przeznaczonej do pracy w pomieszczeniach cleanroom. Jest ona prana i pakowana próżniowo w warunkach pomieszczenia czystego klasy ISO 4 wg. normy ISO 14644-1. Gwarantuje jej to poziom czystości niezbędny do produkcji farmaceutyków, także precyzyjnych elementów półprzewodnikowych, biotechnologii oraz innych dziedzin, w których nawet drobne zanieczyszczenia są krytycznym parametrem technologii. 

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='9044') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('9044')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}