Wiadomości

Niższe od planowanych wpływy z podatku VAT


Ministerstwo Finansów podało wstępne wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły 126,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r., ale jednocześnie mniej o około 2 mld zł od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Jak wyjaśnia MF, w grudniu ubiegłego roku wpływy z VAT były niższe niż w grudniu 2015 r., co wynikało m.in. z faktu odnotowania rekordowo wysokich wpływów w ostatnim miesiącu 2015 r. (roczna dynamika przekroczyła wówczas 125%). Dochody z VAT w grudniu 2015 r. jak i styczniu 2016 r. determinowane były m.in. wyjątkowo wysokimi obrotami, które związane były z koniecznością finalizowania projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z poprzedniej perspektywy budżetowej UE.

Ponadto, kształtowanie się poziomu dochodów z tytułu VAT w grudniu ubiegłego roku było zdeterminowane większą skalą zwrotów, które zaburzają ekonomiczną dynamikę tej kategorii. Wprawdzie nie ma jeszcze danych dotyczących inwestycji w IV kw., ale skala zwrotów może być oznaką wychodzenia inwestycji ze stagnacji, czemu sprzyjają również lepsze od oczekiwań wyniki w zakresie produkcji budowlano-montażowej.

Według szacunkowych danych całkowite dochody budżetowe wyniosły 314,6 mld zł, tj. 100,3 % planu, wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9 %, a deficyt 46,3 mld zł, tj. 84,6 %.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć