Wiadomości

Nagrody w V edycji Rankingu "Lider Bezpieczeństwa Technicznego" rozdane!


Gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odbyła się 29 maja br. w przeddzień VI Konferencji UDT „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”, która była niejako merytoryczną kontynuacją tej uroczystości.

Głównym celem rankingu Urzędu Dozoru Technicznego pod hasłem Lider Bezpieczeństwa Technicznego jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W konkursie wyróżniane są firmy i instytucje, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi. Ranking ma na celu uhonorowanie codziennych wysiłków instytucji oraz przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa technicznego i stanowią przykład do naśladowania  dla innych.

W tegorocznej edycji rankingu LBT ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

 • KATEGORIA I - Eksploatujący urządzenia techniczne
 • KATEGORIA II - Wytwarzający urządzenia techniczne
 • KATEGORIA III - Laboratoria uznane przez UDT
 • KATEGORIA IV – Przedsiębiorstwa działające innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego

Łącznie do rankingu przystąpiło i zostało zgłoszonych ponad 140 firm i instytucji. Nad stworzeniem Rankingu Podmiotów pracowała Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz UDT. Kapituła rankingu w każdej z kategorii przyznała tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego. Ponadto, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj nadesłanych zgłoszeń, Kapituła rankingu zdecydowała się, wyróżnić 4 firmy i instytucje w każdej z kategorii, przyznając im dyplomy uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego. Przewidziano także nagrodę specjalną.

Zwycięzcom rankingu nagrody i wyróżnienia wręczali: Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT oraz Adam Ogrodnik, Wiceprezes UDT, jednocześnie Przewodniczący Kapituły Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Firmy nominowane i zwycięzcy w Rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego:

KATEGORIA I - Eksploatujący urządzenia techniczne

 • IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli
 • KGHM Polska Miedź S.A. - LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
 • FERRERO Polska Sp. z o.o.
 • CMC Poland Sp. z o.o.
 • Grupa Żywiec S.A. - Arcyksiążęcy Browar w Żywcu

KATEGORIA II - Wytwarzający urządzenia techniczne

 • CGH Polska Sp. z o.o.
 • ZETKAMA Sp. z o.o.
 • Polimex Mostostal S.A. - LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
 • Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.
 • PUTiB „Serwis Utrzymania Ruchu” Sp. z o.o.

KATEGORIA III - Laboratoria uznane przez UDT

 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów – Laboratorium Badań Materiałowych – LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
 • PUH TEST Sp. z o.o. Sp. k. Laboratorium Badań Materiałowych
 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowych i Technicznych NDTEST Sp. z o.o.
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • KOLI Sp. z o.o.

KATEGORIA IV – Przedsiębiorstwa działające innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego

 • Transition Technologies S.A. – LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
 • Inspectios
 • Atende S.A.
 • EC Test Systems Sp. z o.o.
 • ComCERT S.A.

Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji rankingu przyznano Nagrodę Specjalną:

 • Politechnice Opolskiej, instytucji, która w sposób szczególny wspiera przemysł i wdraża nowe rozwiązania techniczne poprzez działalność Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Następnie 30 maja odbyła się VI Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konferencja objęta była honorowym patronatem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

Wydarzenie to dało impuls do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron, a także miało na celu zacieśnienie współpracę pomiędzy środowiskami: nauki, techniki i biznesu.

W 2022 r. do kontaktów z administracją publiczną połowa obywateli będzie wykorzystywać internet. Tak wynika z odświeżonego planu informatyzacji na lata 2019–2022. Jednym z celów strategicznych UDT na lata 2017–2020 było wdrożenie elektronicznej obsługi klienta. W zeszłym roku z sukcesem uruchomiony został portal eUDT, który zaprezentował Piotr Majcherkiewicz, dyrektor Departamentu Informatyki UDT.

Elektromobilność a energetyka - to tytuł debaty w ramach I panelu dyskusyjnego. Moderatorem debaty był dr. Inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH. Ponadto w debacie udział wzięli:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Energii
 • Jacek Błaszczyński, Dyrektor ds. Projektów PGE Nowa Energia Sp. z o.o.
 • Mateusz Figaszewski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju E-mobilności i PR, SOLARIS BUS & Coach SA
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja SA
 • Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
 • Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT

Uczestnicy debaty rozmawiali na tematy dotyczące nowych regulacji i dotychczasowych działań administracji w zakresie elektromobilności w Polsce, planów i wyzwań w obszarze Infrastruktury.

Tematem II panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z AGH w Krakowie, było "Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych i procesów produkcyjnych". Ponadto w debacie udział wzięli:

 • Tomasz Branicki, Dyrektor ds. Techniki, Grupa Lotos SA
 • Maciej Pyznar, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych ComCERT SA
 • prof. dr hab. Marek Dźwiarek, CIOP PIB
 • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej Microsoft Sp. z o.o.
 • Janusz Samuła, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, UDT

Tematami podejmowanymi w dyskusji były m.in.: nowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń – dobranie odpowiednich metod badawczych do procesu produkcyjnego, współpraca z polskimi wiodącymi uczelniami wyższymi w zakresie wdrożenia nowych metod badawczych, rozwiązania przemysłu 4.0 – technologie wspierające bezpieczeństwo instalacji procesowych technologie IT w diagnostyce predykcyjnej oraz bezpieczeństwo, czyli odpowiedzialność za ludzi pracujących przy urządzeniach technicznych.

W dalszej części konferencji przedstawiciele UDT zaprezentowali innowacyjne działania UDT w zakresie inspekcji urządzeń technicznych, nowych metod badawczych oraz usługi UDT - CERT w zakresie realizacji inwestycji.

Źródło: UDT

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2834') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2834')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}