Prawo

Myszków: wyrok za fałszywe faktury


Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 8 lat, dziesięć miesięcy pobawienia wolności i wysoka grzywna – taki wyrok za fałszywe faktury wydał sąd w Myszkowie przy udziale oskarżyciela z Urzędu Skarbowego w Myszkowie.

Przedsiębiorca z powiatu myszkowskiego przez 2 lata ewidencjonował fałszywe faktury w księgach rachunkowych. Ten proceder skutkował podaniem nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych za 2010 i 2011 rok. W wyniku tego oszustwa Skarb Państwa stracił ponad 2,5 mln złotych na podatku VAT.

W wyniku kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Myszkowie ustalono, że 58-letni mężczyzna ewidencjonował faktury zakupu od nieistniejących firm. Sam też wystawiał fałszywe faktury, które miały dokumentować sprzedaż towarów lub wykonanie usług na rzecz kilkunastu podmiotów gospodarczych z różnych branż. W sumie kontrolujący doliczyli się blisko 500 sztuk fałszywych dokumentów. Zaewidencjonowane fikcyjne faktury skutkowały podaniem nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych. W wyniku popełnionego przestępstwa skarbowego budżet państwa stracił ponad 2,5 mln złotych tytułem uszczupleń w podatku VAT. Za nierzetelne prowadzenie ksiąg, ewidencjonowanie fałszywych faktur oraz podanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych został skazany przez Sąd Rejonowy w Myszkowie na dziesięć miesięcy pobawienia wolności i wysoką grzywna. Sąd orzekł wobec 58-letniego mężczyzny również 8-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadzanie do obrotu gospodarczego faktur opisujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które zostały wystawione wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodów, to ogromne straty dla Skarbu Państwa

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Wróć