Prawo

Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowuje trzy lata pracy


Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro 5 grudnia 2018 r. podczas konferencji prasowej, podsumował trzy lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy, który ma być krótszy niż sześć miesięcy. Firmy są profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością, dlatego sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak uznają przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, będą mogli wnieść o skorzystanie ze „zwykłego” postępowania. Źródło: MS (op.pb)

Wróć