Prawo

Minister Energii wydał rozporządzenia dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych


17 maja Minister Energii wydał pakiet rozporządzeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych. Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pakiet zawiera rozporządzenia:

- w sprawie rejestru zapasów interwencyjnych,

- w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,

- w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych,

- w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu,

- w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Ministerstwo Energii informuje, że obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów ustawy Prawo energetyczne. Oznacza to, że nie zniknęły one wraz z przestaniem obowiązywania rozporządzeń w sprawie wzorów tychże sprawozdań. Z tego względu, jak również mając na uwadze, że przepisy poprzednich rozporządzeń obowiązywały do końca kwietnia br., do sprawozdań za miesiąc kwiecień 2019 r. należy użyć wzorów, które obowiązywały do końca kwietnia br.

Rozporządzenia z 17 maja przewidują stosowanie nowego wzoru po raz pierwszy do sprawozdań za miesiąc maj 2019 r.

Źródło: MF. fot. Krzysztof Tchórzewski Minister Energii

Wróć