Wiadomości

Marcin Jastrzębski prezesem Grupy LOTOS


12 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zdecydowała o rozstrzygnięciu konkursu na członków Zarządu gdańskiego koncernu.

Prezesem Zarządu spółki został wybrany Marcin Adam Jastrzębski, który jednocześnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Do składu Zarządu IX kadencji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji został wybrany również Jarosław Paweł Kawula.

Tym samym zakończył się, rozpoczęty w ubiegłym miesiącu, konkurs na członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. Rada Nadzorcza spółki przeanalizowała oferty i po przeprowadzonych rozmowach z wybraną grupą kandydatów zdecydowała o powołaniu Marcina Adama Jastrzębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Jarosława Pawła Kawulę, który objął od 12 stycznia br. funkcję Wiceprezesa Zarządu  ds. Produkcji.

W Zarządzie Grupy LOTOS S.A. zasiadają również: Mateusz Aleksander Bonca, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju; oraz Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Marcin Jastrzębski, Grupa LOTOS S.A.

Marcin Jastrzębski, od 13 maja 2016 r. zasiadał dotychczas w Zarządzie spółki na stanowisku Wiceprezesa ds. Operacyjnych Grupy LOTOS S.A., a od 9 listopada 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki. Obejmując stanowisko Prezesa Grupy LOTOS, Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Marcin Jastrzębski studiował na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) w Warszawie oraz Uniwersytecie w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).

Pełnił także funkcję Konsula Honorowego Gruzji w Polsce.

W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu ds. Strategii i Operacji PERN „Przyjaźń” S.A. W latach 2006 – 2010 był Prezesem Zarząd MPR Sarmatia. W latach 2013 – 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A. W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A., Naftoport sp. z o.o. Od dnia 12 kwietnia do 13 maja 2016 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 

Jarosław Kawula, Grupa LOTOS S.A.

Pan Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Źródło: Grupa LOTOS

Wróć