Wiadomości

LOTOS przejmuje 12 stacji firmy STENKA


4 grudnia 2017 r. do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wpłynął wniosek  o sygnaturze DKK1-423/8/17/GG] z informacją o zamiarze nabycia przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku mienia:

  • "Franciszka Stenki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stacja Benzynowa Stenka Franciszek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,
  • Stacji Benzynowej STENKA Sp.k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim".

Koncentracja, której dotyczy zgłaszany zamiar, polega na nabyciu przez spółkę „LOTOS Paliwa” Sp. z.o. z siedzibą w Gdańsku mienia przedsiębiorcy "Franciszka Stenki prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Stacja Benzynowa Stenka Franciszek", obejmującego prawo do korzystania z nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz mienia "spółki pod firmą Stacja Benzynowa STENKA spółka komandytowa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim", obejmującego prawo do korzystania z nieruchomości zabudowanej stacją paliw, w drodze zawarcia na czas określony – odpowiednio - umowy dzierżawy i poddzierżawy.

W opinii UOKiK: "LOTOS Paliwa prowadzi przede wszystkim hurtową oraz detaliczną sprzedaż paliw na stacjach paliw własnych oraz partnerskich. Należy do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA, której podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. Obszar działalności prowadzonej przez Franciszka Stenkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stacja Benzynowa Stenka Franciszek obejmuje przede wszystkim sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw oraz artykułów spożywczych i części samochodowych oraz usługi naprawy pojazdów mechanicznych.

Obszar działalności prowadzonej przez spółkę pod firmą Stacja Benzynowa STENKA spółka komandytowa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim obejmuje przede wszystkim sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw oraz artykułów spożywczych i części samochodowych".

Źródło: UOKiK

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.