Strefa przedsiębiorcy

LNG: Parlament chce pełnego wykorzystania zdolności magazynowych i nowych partnerstw handlowych


Unijna strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego (LNG), musi przyczynić się do zabezpieczenia dostaw energii, redukcji emisji dwutlenku węgla i przystępnych cen energii - uważają posłowie. We wtorek przyjęli rezolucję w tej sprawie. Parlament wzywa Komisję Europejską do przedstawienia planu zmniejszenia zależności UE od gazu w perspektywie długoterminowej poprzez bardziej efektywnie jego wykorzystanie i stopniowo wycofywanie dopłat do paliw kopalnych.

"Musieliśmy sobie poradzić z trzema znaczącymi problemami w tym sprawozdaniu" - powiedział András Gyürk (EPP, HU), poseł sprawozdawca. „Po pierwsze, potrzeba dywersyfikacji dostaw, aby okazać solidarność z krajami, które są niemal w stu procentach uzależnione od jednego; następnie, uzupełnienia brakującej infrastruktury gazowej niezbędnej dla maksymalizacji wykorzystania istniejących terminali LNG i magazynów gazu; i wreszcie, bez niezbędnej harmonizacji zasad, procedur i struktur taryfowych, infrastruktura Europejska będzie tylko pustym zbiornikiem, niezdolnym do spełnienia swojego zadania".

Zmniejszenie uzależnienia od gazu

Posłowie zwracają uwagę, że „podnoszenie efektywności i upowszechnianie energii ze źródeł odnawialnych LNG i magazynowanie gazu odgrywają kluczową rolę” w zmniejszaniu uzależnienia od rosyjskiego gazu. Są natomiast „zaniepokojeni” propozycją podwojenia przepustowości gazociągu Nord Stream, co - ich zdaniem - przyniesie „skutki odwrotne zamierzonych” w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dla zasady solidarności między państwami członkowskimi. Podkreślają, że gdyby – wbrew interesom europejskim – Nord Stream 2 miał powstać, konieczna by była rzetelna ocena dostępności terminali LNG oraz szczegółowe przedstawienie stanu korytarza gazowego Północ–Południe pod katem możliwości zrekompensowania spadku ciągu dostaw do Europy środkowej i wschodniej.

Rynek UE: zwiększyć efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury

Posłowie ostrzegają, że przed podjęciem decyzji w sprawie nowej infrastruktury należy wziąć pod uwagę ryzyko tak zwanych „osieroconych aktywów” w sektorze paliw kopalnych.  Dlatego konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy alternatywnych źródeł dostaw LNG i opcji z perspektywy regionalnej i zrównoważonej ochrony środowiska, z uwzględnieniem konieczności poprawy bezpieczeństwa energetycznego i efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Podkreślają, że wskaźnik wykorzystania istniejących instalacji magazynowania gazu da się znacznie poprawić dzięki współpracy regionalnej, odpowiedniemu poziomowi gazowych połączeń międzysystemowych i usunięciu „wąskich gardeł”.

Rynek międzynarodowy: poprawić poziom „dyplomacji energetycznej”

Parlament „wspiera Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie, które aktywnie angażują się w dyplomację energetyczną w celu promowania opartego na zasadach, przejrzystego i dobrze funkcjonującego globalnego rynku gazu”, czytamy w rezolucji. Posłowie uważają, że „handel również odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i że silne partnerstwo energetyczne, wzmocnione przez włączenie rozdziałów energii w umowach handlowych UE, to podstawowe narzędzia." UE, w swej polityce handlowej, powinna „zwiększyć dywersyfikację źródeł energii Unii i państw członkowskich oraz ograniczyć ich zależność od importowanej energii pochodzącej od zbyt małej liczby dostawców” - dodają.

Procedura: Rezolucja nieustawodawcza

Więcej informacji

Inne materiały audiowizualne

Jeżeli interesują Ci kwestie bezpieczeństwa energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w warszawskiej hali EXPO XXI, 17-19 maja 2017 r

(formularz akredytacyjny dla dziennikarzy znajdziesz pod tym linkiem).

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.