Wiadomości

Kurtyka z wizytą w Arabii Saudyjskiej


Przebywający z wizytą w Arabii Saudyjskiej sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka spotkał się z Khalidem A. Al-Falihem, ministrem energii, przemysłu i surowców naturalnych.

W trakcie spotkania, które odbyło się 10 października 2018 r., wiceminister Kurtyka zaznaczył, że Polska, jako kraj sprawujący prezydencję COP24, jest świadoma różnych priorytetów zarówno państw-stron, jak i poszczególnych grup regionalnych. Zapewnił, że prezydencja podejmie starania aby uwzględnić je w procesie negocjacji podczas COP24. W szczególności oznacza to zapewnienie powszechnego udziału wszystkich państw przy uwzględnieniu zasady dobrowolności wyboru metod redukcji emisji i wykorzystania zasobów naturalnych.

Podczas rozmowy wiceszef resortu środowiska podkreślił również, że głównym celem grudniowego szczytu w Katowicach jest opracowanie zasad wdrażających w życie Porozumienie paryskie. Jego sygnatariusze zobowiązali się ograniczyć emisję CO2, by wzrost temperatury na świecie nie przekroczył 2°C w porównaniu z epoką przedindustrialną.

Źródło: MOS (op.pb)

Wróć