Prawo

Konferencja "Bezpieczna Budowa" 17 kwietnia 2018 r.

Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy oraz Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w konferencji pt. "Bezpieczna Budowa", która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji rusztowań i urządzeń technicznych na placach budów. Omówione zostaną również przyczyny wypadków na budowach oraz wymagania prawne dotyczące koordynacji w zakresie bhp, stosowanie dobrych praktyk w zakresie koordynacji i organizacji bezpiecznej pracy na budowie. Program i formularz zgłoszeniowy

Źródło: UDT, op.zp

Wróć