Prawo

Komunikat w sprawie stosowania przepisów dot. urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu (urządzenia VRS)


Polska Izba Paliw Płynnych przypomina o konieczności zgłaszania do wykonania badania sprawności urządzeń VRS. 

Badania urządzeń do odzysku par paliw (tzw. VRS-ów) na stacjach paliw są przeprowadzane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Obowiązek zgłoszenia urządzeń do badania leży po stronie przedsiębiorcy. Wzór wniosku o przeprowadzenie takiego badania znajduje się na stroniehttps://udt.gov.pl/formularze

Przypominamy także, że Ministerstwo Energii opublikowało Komunikat w sprawie stosowania przepisów obowiązującego prawa w zakresie wymagań dotyczących urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu.

ww. Komunikat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Energiikliknij na link >>>

oraz na stronie PIPP www.paliwa.pl kliknij na link >>>>

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='18945') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('18945')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}