Prawo

Kolej w SENT


Podczas 58. posiedzenia Sejmu, 6 lutego 2018 r. m.in. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT).

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów [Dz.U. 2017 r, poz 708) oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma w ocenie rządu prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia wpływów budżetowych.

Projekt zakłada, że kontrola nie będzie wykonywana na całej trasie przewozu, a np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych).

Do ustawy wprowadzany jest nowy rozdział, dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

Źródło: sejm.gov.pl

Wróć