Auto-Flota

KAS Lubuskie: paliwa płynne pod plandeką


20 listopada br. funkcjonariusze lubuskiej KAS we współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali kolejny ładunek nielegalnego oleju smarowego.

Towar niezgłoszony w systemie SENT jechał w naczepie pod plandeką w 28 tzw. mauzerach - zbiornikach przeznaczonych na wodę. Przewóz paliw w takich zbiornikach stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska. 

 Do zatrzymania zestawu ciężarowego z naczepą typu plandeka doszło koło Kożuchowa (woj. lubuskie). Poprzedziło je wcześniejsze dobre współdziałanie funkcjonariuszy celno-skarbowych lubuskiego i  wielkopolskiego urzędu celno-skarbowego.

Początkowo kierowca deklarował, że naczepa jest pusta. Obraz jaki się pojawił po otwarciu skrzyni ładunkowej wyraźnie przeczył temu oświadczeniu. W jej wnętrzu w 28 wypełnionych po brzegi mauzerach znajdowała się ciecz. W tej sytuacji  szofer, mieszkaniec woj. zachodniopolskiego, przyznał się, że z Niemiec do Estonii przewozi olej smarowy, którego odbiorcą jest firma rumuńska. Okazał też do kontroli dokumenty, z których wynikało, że w mauzerach znajduje się 23.900 kg ciekłego oleju smarowego.  

Weryfikacja numeru rejestracyjnego ciągnika i naczepy w stosownym systemie wykazała, że towar  na czas tranzytu przez terytorium Polski nie został zgłoszony w systemie rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT).  

Kierujący nie przyjął mandatu w wysokości 7,5 tys. zł za brak numeru referencyjnego SENT. W związku z powyższym sprawę przekazano do sądu. Na miejscu zdarzenia przewożony olej poddano analizie w mobilnym laboratorium. Wynik wskazywał, że przedmiotem transportu może być olej napędowy. Próbki oleju wysłano też do Laboratorium KAS w Koroszczynie w celu ostatecznej ich weryfikacji. W ramach pomocy prawnej otrzymano też informację, że rumuński odbiorca towaru nie posiada wymaganych w takich sytuacjach koncesji na handel towarami akcyzowymi. 

Źródło: KAS Lubuskie

Wróć