Wiadomości

Jacek Gryga szefem GDDKiA


Od czwartku, 9 listopada 2017 r. Jacek Gryga pełni kieruje Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miejsce odwołanego Dyrektora Generalnego GDDKiA Krzysztofa Kondraciuka.

Jacek Gryga od lat związany jest zawodowo z drogownictwem. M.in. przez osiem lat (2008-2014) kierował oddziałem GDDKiA w Krakowie. Zanim trafił do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji przez 10 lat był dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Do tej instytucji wrócił w 2015 r. – do czasu powołania na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad był zastępcą dyrektora w jednostce zarządzającej drogami powiatu krakowskiego.
Jacek Gryga jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył Wydział Budownictwa Lądowego ze specjalnością drogi, ulice, lotniska. Jako z-ca szefa GDDKiA odpowiadał za sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. 

Wróć