Wiadomości

Instytut Globalizacji chce wolnego handlu biopaliwami

Europejskie przepisy regulujące rynek biopaliw, zwłaszcza Dyrektywa o Energii Odnawialnej (RED), bazują na błędnych kryteriach technologicznych i mogą prowadzić do ostrych sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) – ostrzega Instytut Globalizacji.

Z opublikowanego przez Instytut Globalizacji stanowisko w tej sprawie wynika, że regulacje przyjęte przez UE sprzyjają określonym producentom biopaliw - przeważnie z Niemiec i Francji - dyskryminują natomiast innych producentów, co może stać się zarzewiem sporu na forum międzynarodowym. 
Ponadto prawo to nie sprzyja ochronie środowiska naturalnego. Preferuje bowiem producentów biopaliw o stosunkowo wysokim poziomie emisji gazów cieplarnianych, dyskryminowane są zaś surowce, które prowadziłyby do redukcji tych emisji. 
Widać wyraźnie, że prawo służy interesom ekonomicznym i regulacji rynku, a nie realizacji celów, które postawiła przed sobą Unia Europejska w zakresie redukcji emisji – komentuje dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – W interesie rynku i konsumentów leży, aby zweryfikować europejską politykę wobec biopaliw – dodaje. 
Według ekspertów instytutu zamiast wysokoemisyjnych olejów sojowych i rzepakowych, wykorzystywanych do produkcji biodiesla, można zwiększyć import innych olejów, np. oleju palmowego, który posiada lepsze parametry dotyczące poziomów emisji, przy porównywalnej cenie. 

Według Instytutu Globalizacji istnieje poważne zagrożenie, wynikające z możliwości zaskarżenia przepisów europejskich przez światowych producentów biopaliw w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO). Ponadto obecne przepisy, nie zapewniają optymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w wyniku użytkowania biopaliw. Unia Europejska powinna więc zweryfikować swoje stanowisko wobec rynku biopaliwowego.

Unii Europejskiej powinno zależeć aby nie łamać postanowień uzgodnionych w ramach WTO. Ponadto przyjęta polityka musi zakładać optymalną redukcję obciążeń środowiska naturalnego. Może to zapewnić tylko efektywny, konkurencyjny rynek biopaliwowy w Europie. W tym celu konieczne jest skorygowanie mylnych standardów technologicznych oraz otwarcie rynku na konkurencję.
W przypadku standardów technologicznych, konieczna wydaje się korekta złej interpretacji danych dotyczących emisyjności wykorzystywania określonych olejów roślinnych do produkcji biopaliw. W przypadku produkcji biodiesla w Europie wykorzystuje się głównie wysokoemisyjny olej rzepakowy i olej sodowy. Tymczasem oleje importowane np. używany w produkcji biodiesla olej palmowy zapewnia znacznie większą redukcję emisji gazów cieplarnianych, obejmującą uprawę, przetwarzanie i transport paliwa. Podczas, gdy emisja dwutlenku węgla do atmosfery w przypadku rzepaku wynosi 52g na MJ, a w przypadku soi 58g, olej palmowy emituje jedynie 37g. Równocześnie, jak wykazuje raport Copenhagen Economics z sierpnia 2011 r., koszty produkcji biopaliwa z rzepaku i oleju palmowego są porównywalne (w obu przypadkach 0,61 Euro/litr). Do podobnych wniosków dochodzą naukowcy w Jena Economic Research Papers (nr 037 z 2011 r.  „Recalcutating Default Values for Palm Oil” G. Pehnelt i Ch. Vietze).
Największymi producentami biodiesla na świecie są Niemcy i Francja, z produkcją, odpowiednio 51 i 41 tysięcy baryłek paliwa dziennie. Niewykluczone więc, że przyjęte regulacje europejskie, zważywszy na uprzywilejowaną polityczną w ramach Unii Europejskiej, sprzyjają producentom z ww. krajów. Jednocześnie dyskryminowani są producenci biopaliw z innych państw, których produkty mogłyby przynieść znacznie większe korzyści europejskim konsumentom i środowisku naturalnemu. 

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='9024') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('9024')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}