Wiadomości

III Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych. Wykorzystanie zasobów własnych i OZE.


W dniu dzisiejszym w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie odbywa się III Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych - Wykorzystanie zasobów własnych i OZE.
Dwie poprzednie  odsłony konferencji zgromadziły ok. 200 uczestników, co potwierdza zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii, możliwości ich zastosowania na polskim rynku.  W tym roku w Warszawie pojawiło się blisko 100 uczestników.

Tego typu spotkanie ma pomóc pokazać faktyczne możliwości rozwoju tego rynku w naszym kraju, uświadomić sobie bariery natury prawnej i technicznej, jakie stoją na drodze rozwoju rynku OŹE, ale także pokazać ogromne możliwości i korzyści jakie daje wdrożenie alternatywnych źródeł energii.  Mimo tak szerokiego zainteresowania OŹE, nieodnawialne surowce, jak węgiel czy ropa, nadal odgrywają kluczową rolę jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym. Stąd część konferencji będzie poświęcona  także tematowi zasobów własnych nieodnawialnych surowców.


Poniżej niektóre zagadnienia poruszane podczas konferencji:

    * ALternatywne technologie wykorzystania węgla jako szansa na zwiększenie znaczenia tego nośnika energii  -Joanna Strzelec-Łobodzińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
    * Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji ze środków NFOŚiGW – Agnieszka Zagrodzka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    * Środki unijne na rozwój projektów związanych z OŹE – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
    * Wyzwania związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy w świetle nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii – Grzegorz Wiśniewski, Prezes,   Instytut Energetyki Odnawialnej
    * Przepisy homologacyjne skierowane w stronę pojazdów ekologicznych  – Bogusław Pijanowski, Z-ca Dyrektora, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
    * Zgazowanie biomasy. Ocena eksploatacyjna biopaliwa w badaniach trakcyjnych – dr Stanisław Porada, prof. Janusz Jakóbiec, Wydz. Energetyki i Paliw, AGH
    * Kierunki rozwoju OZE na przykładzie Województwa Mazowieckiego – Marek Palonka, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
    * Biopaliwa w UE w świetle kryzysu ekonomicznego – Bogdan Janicki, Dyrektor Biura Studiów Strategicznych, Grupa LOTOS S.A.
    * Paliwa tradycyjne i alternatywne – wpływ na funkcjonowanie firmy
    * Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce – Grażyna Bąk, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
    * DME-alternatywne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym otrzymywane z różnych surowców – dr hab.  Andrzej Kulczycki, Instytut Technik i Technologii Specjalnych
    * Wystąpienie firmy Impact Imotive Technologies Sp. zo.o. – prezentacja seryjnego samochodu elektrycznego pod marką Revolt
    * Wprowadzenie do obrotu nowych paliw  B-100 i E-85 – czy jesteśmy na nie przygotowani od strony prawnej i marketingowej?źródło: PIPP

Wróć