Wiadomości

III Konferencja UDT - Nauka, Technika, Gospodarka


W Ożarowie Mazowieckim odbyła się III Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju".

Na początku spotkania Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski powitał uroczyście zgromadzonych gości i przedstawił tematykę Konferencji oraz panelistów, którzy wzięli udział w trzech blokach dyskusyjnych - Rola państwa w gospodarce, Cyberbezpieczeństwo oraz Nowoczesne metody badawcze.

I panel dyskusyjny  - Rola państwa w gospodarce

Wiceprezes UDT, Przemysław Ligenza zwrócił uwagę na problem godnego życia, dobrobytu oraz wolności człowieka. Jak je zapewnić i jak mierzyć? Czy konkurencja to wolność, jak ją rozumieć i czy jest ona rzeczywiście tak bardzo pożądana?Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha stwierdził, że ludzie na świecie nie różnią się od siebie tak bardzo. Kwestia znalezienia miary prawdy, dobra to pojęcia filozoficzne. Jego zdaniem nieuczciwy przedsiębiorca wypada z rynku. Reputacja jest cenna, traci się ją raz na zawsze, a anonimowość w gospodarce to furtka do nieuczciwości. Marek Zuber, analityk rynkowy zwrócił uwagę, że w terminologii anglosaskiej ekonomia to sztuka, a nie nauka. Dodał, że w dzisiejszej gospodarce ingerencja państwa w relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest niezbędna.

 II panel dyskusyjny - Cyberbezpieczeństwo

Drugi panel otworzył Michał Karolak, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności w UDT. Andrzej Sadłowski, niezależny ekspert postawił pytanie, jakie narzędzia mamy do tego, aby stwierdzić, czy w cyberprzestrzeni dzieje się coś niepożądanego. Rafał Jaczyński z PwC powiedział, że są różne przyczyny ataków hakerskich, ale w mediach brakuje informacji o nich. W Polsce nie ma jeszcze takiej kultury ujawniania informacji, jak na Zachodzie. Dodał, że 70 proc. ataków wiąże się z nieostrożnością pracowników oraz z nie aktualizowaniem programów antywirusowych.  

III panel dyskusyjny - Nowoczesne metody badawcze

Marek Wilmanowicz, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego w UDT rozpoczął trzeci panel dyskusyjny poświęcony nowym metodom badawczym. Przedstawił stan energetyki w Polsce, gdzie większość bloków energetycznych korzysta z węgla kamiennego. Dr hab. inż. Janusz Dobrzański z Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica zwrócił uwagę na to, że już na wstępnym etapie przygotowania inwestycji w energetyce powinno się korzystać z wiedzy specjalistów. Interesy inwestorów byłyby wówczas lepiej chronione. Lesław J. Kwiatkowski, Prezes Zarządu EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o. zwrócił uwagę, że często inwestor dopłaca głównemu wykonawcy, aby otrzymać inwestycję pod klucz.  Inwestor powinien lokować wszelkie elementy swoich technicznych oczekiwań w treści zamówienia publicznego. 

Po zakończeniu konferencji  odbyła się uroczysta gala "Lider Bezpieczeństwa Technicznego".

Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.

Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach: wytwórca, użytkownik i modernizujący. Do finału kwalifikują się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2015 są:

W kategorii „modernizujący”:

  • REMY Sp. z o.o.
  • REMZAP Sp. z o.o. 

W kategorii „użytkownik” w sektorze dużych przedsiębiorstw:

  • KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” 

W kategorii „użytkownik” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:

  • Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA 

W kategorii „wytwórca” w sektorze dużych przedsiębiorstw:

  • Ferrum SA 

W kategorii „wytwórca” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA J.J. Niwa Sp.j. 

Specjalne wyróżnienie w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz za innowacyjność i wdrożenie metody punktowej oceny stanu technicznego gazociągów przesyłowych otrzymał Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Tytuł i statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odebrał Wojciech Kowalski, członek Zarządu ds. technicznych i eksploatacji w GAZ-SYSTEM SA.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

(opr.pb)

Wróć