Wiadomości

105-lecie dozoru technicznego


Z tej nieokrągłej rocznicy, 19 stycznia 2017 r. odbyła się IV Konferencja "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju"

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń w gronie profesjonalistów, ekspertów i praktyków związanych na co dzień z zagadnieniami bezpieczeństwa w największych polskich przedsiębiorstwach, instytucjach, ośrodkach badawczych i środowisku naukowym. Debaty i dyskusje podczas konferencji służą poszukiwaniu nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa technicznego i gospodarczego z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. W tym roku dyskusję zdominowały rozwiązania legislacyjne służące usprawnieniu wymiany informacji oraz cyberbezpieczeństwo zarówno zbieranych danych, jak i samego funkcjonowania szeroko pojętej energetyki.

Dzień wcześniej, 18 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.

Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach: wytwórca, użytkownik i modernizujący. Do finału kwalifikują się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2016 zostały następujące firmy:

  • w kategorii Wytwórca w sektorze dużych przedsiębiorstw: WIELTON SA
  • w kategorii Wytwórca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: JT SA
  • w kategorii Użytkownik w sektorze dużych przedsiębiorstw: ORLEN SA
  • w kategorii Użytkownik w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.
  • w kategorii Modernizujący w sektorze dużych przedsiębiorstw: Doosan Babcock Energy Sp. z o.o.
  • w kategorii Modernizujący w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Winda Warszawa Sp. z o.o.

 

Dodatkowo, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego postanowił wyróżnić i przyznać Nagrodę Specjalną Grupie LOTOS S.A., która w sposób szczególny wyróżniła się w obszarze innowacyjnego podejścia do analizy ryzyka bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: PIPP

Wróć