Strefa przedsiębiorcy

100 Kobiet Biznesu


Barbara Zarzecka, prezes spółki Citronex I, posiadającej m.in. dyskonty paliwowe w płd.-zach. Polsce, zajęła III miejsce w rankingu 100 Kobiet Biznesu 2017.

Ranking 100 Kobiet Biznesu to projekt dziennika „Puls Biznesu”, który powstał w 2011 roku, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu.

W siódmej edycji rankingu mogły brać udział panie, które co najmniej od 2015 r. pełnią funkcję prezesów lub są właścicielkami 100 proc. udziałów firmy. O miejscu zadecydowała kondycja finansowa zarządzanych przez nie przedsiębiorstw. Dane finansowe analizowała wywiadownia gospodarcza Bisnode, autor rankingu „100 Kobiet Biznesu”.

Natomiast do plebiscytu można było nominować panie bez względu na pełnione przez nie funkcje, wielkość firmy czy obroty – tu nie liczyły się kryteria finansowe, lecz osiągnięcia, oryginalność, innowacyjność.

Projekt zakończyła uroczysta gala finałowa, podczas której zostały wręczone wyróżnienia laureatkom tegorocznego rankingu.

Laureatki rankingu i plebiscytu o inicjatywie "Pulsu Biznesu":

100 Kobiet Biznesu 2017

 • Kategoria firm o przychodach ze sprzedaży powyżej 50 mln zł:
  1. Bożena Soszyńska, prezes firmy Adal

  2. Krystyna Boczkowska, prezes firmy Robert Bosch

  3. Barbara Zarzecka, prezes Citronex I

  4. Wioletta Rosołowska, prezes Kosmepolu

  5. Łucja Kończal, prezes KCB Interlight

  6. Agnieszka Surmacka, prezes PKO BP Finat

  7. Anna Wicha, członek zarządu Adecco Poland

  8. Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane

  9. Halina Florek, prezes Werner Kenkel

  10. Agnieszka Kozubek-Bespalenko, prezes Marpolu

 • Kategoria firm o przychodach ze sprzedaży poniżej 50 mln zł:
  1. Sabina Krupa, prezes Best4Pets Distribution

  2. Anna Boguszewska-Chachulska, prezes firmy Genomed

  3. Magda Heese, prezes Ibcol Polska

  4. Beata Kowalska-Kośmider, prezes VVS PL

  5. Anna Rissmann, prezes Fundacji Fortis

  6. Małgorzata Żurawska, prezes Mobile Media Show

  7. Małgorzata Ostrowska, prezes JW Marka

  8. Beata Krzemionka, prezes firmy Farmas

  9. Katarzyna Popławska, prezes 4T

  10. Eliza Łoś-Strychowska, prezes Ipopema Business Consulting

 • Laureatki plebiscytu czytelników na Kobietę Biznesu:
  1. Katarzyna Michniewska, prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań

  2. Agata Brucko-Stępkowska, prezes Futuro Finance

  3. Joanna Draniak-Kicińska, prezes Bandi Cosmetics

- Inicjatywa taka, jak ranking czy plebiscyt 100 kobiet biznesu, kładzie akcent na obecność i rolę kobiet w tworzeniu i rozwijaniu polskiej gospodarki. To bardzo ważne, gdyż historycznie udział ten był znikomy i ignorowany. Uzmysłowienie sobie wpływu i rosnącego zaangażowania w te procesy po stronie kobiet dla wielu osób jest zaskoczeniem. Co ważne konkurs ten pozwala na akcentowanie tej roli nie każąc kobietom wyrzekać się specyficznej roli w społeczeństwie, w ramach której łączy zadania skutecznej liderki, naukowca, matki, żony i organizatora domowego ogniska, jednocześnie realizując swe pasje. To właśnie najbardziej mi się podobało w tegorocznej edycji: z dumą mogłam mówić o moich priorytetach, którymi są rodzina i samorealizacja, jednocześnie akcentując świetne wyniki biznesowe, działalność charytatywną oraz fascynację kulturą Azji przejawiającą się w nauce języka japońskiego. Co istotne w tegorocznej edycji konkursu zaistniały wyraźnie po raz pierwszy firmy zajmujące się ochroną środowiska – to ważne, że organizatorzy postawili nie tylko na indywidualności menadżerskie ale także na idee. Konieczność ochrony środowiska w kontekście rosnącej liczby nowotworów, alergii i pogarszającego się zdrowia środowiskowego jest bardzo istotna, szczególnie, że w obszarze tym rola kobiet będzie nieoceniona. Wniosek z tego jest jeden: zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn są osoby wyjątkowe i wyjątkowo przeciętne – pora by odżegnując się od stereotypów mówić o osobach, których życie i rola pełniona w społeczeństwie są pozytywne i znaczące bez względu na płeć. Moim marzeniem jest by powstał konkurs w którym staną do rywalizacji zarówno kobiety i mężczyźni na równych zasadach. Szczerze wierzę, że jest wiele kobiet, które osiągną wysokie lokaty w takim konkursie, czego wszystkim businesswoman serdecznie życzę, gratulując tegorocznych wyników - powiedziała Katarzyna Michniewska, prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań, Kobieta Biznesu 2017 według czytelników "Pulsu Biznesu" i Bankier.pl

Wielkie uznanie dla "Pulsu Biznesu", najważniejszego źródła informacji dla świata biznesu w Polsce, za już VI edycję konkursu 100 Kobiet Biznesu. Ta inicjatywa potwierdza, iż dostrzega on niezwykle ważne problemy współczesnego biznesu albowiem świat przeżywa największy w historii kryzys przywództwa polegający nie tylko na braku wystarczającej liczby liderów, ale przede wszystkim na braku kompetencji do zarządzania w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. biznesowym. Remedium na powyższy problem to przyspieszenie procesów dywersyfikacji na wysokich szczeblach zarządzania. Współczesny świat, zarówno biznesu jak i polityki, zgłasza pilne zapotrzebowanie na przywództwo kobiece. To wynik badań przeprowadzonych na próbie 60 tysięcy respondentów, którzy zdefiniowali oczekiwane cechy przywódców, które w większości okazały się być cechami przypisywanymi kobietom. 100 nagrodzonych przez Puls Biznesu kobiet całkowicie ten wynik potwierdza. Laureatki to odważne w decyzjach, ale wrażliwe na potrzeby coraz bardziej złożonych grup pracowników i klientów managerki. Promowanie takich postaw jest zachętą dla tysięcy kobiet po podejmowania podobnych wyzwań. Szczególnie, że ciągle zbyt mało jest wzorców managerek, które osiągnęły sukces. Malejący udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek skarbu państwa, jednoznacznie potwierdza, że promocja kobiet-liderek jest niewystarczająca. Dla mnie, już dosyć świadomej swoich osiągnięć managerki, to kolejna okazja do wsparcia młodszych koleżanek i satysfakcja, że jest ważna, niezależna organizacja, która moje / nasze kobiece osiągnięcia docenia i promuje. Dlatego dziękując Pulsowi Biznesu za tę wspaniałą inicjatywę jednocześnie apeluję, aby kontynuował konkurs, a nawet podjął dodatkowe działania na tym polu - komentuje Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch, Laureatka rankingu „100 Kobiet Biznesu 2016

Źródło: "Puls Biznesu"

Wróć