Prawo

Bezpieczna transakcja – mechanizm podzielonej płatności w praktyce


27 czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi, uruchomiło kampanię edukacyjną "Bezpieczna transakcja".

[patrz również: MF: webinarium 25 lipca 2018 r. nt. mechanizmu podzielonej płatności (MPP - ang. split payment) w praktyce]

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

Grafika mechanizm podzielonej płatności

Korzyści dla przedsiębiorcy
 - Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT. Regularnie wprowadzamy nowe narzędzia w tym zakresie, a już od 1 lipca będzie można stosować mechanizm podzielonej płatności. Jest on o tyle istotny, że utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym - m przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze VAT – mówi wiceminister finansów Paweł Gruza.

MPP oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorcy. Najważniejsze to bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jeżeli nabywca będzie mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, będzie mógł zastosować MPP. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

Zabezpieczenie przed karuzelą podatkową
- Priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników – przypomina wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski. - Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne w tym zakresie – dodaje wiceminister.

Wykorzystywanie mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskania niezgodnych z prawem korzyści dotyka wszystkie branże w Polsce. Postulaty wzmocnienia ochrony warunków prowadzenia biznesu, szczególnie w obrocie VAT, kierowane były do resortu finansów ze strony różnych organizacji branżowych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

O Bezpiecznej transakcji
Kampania "Bezpieczna transakcja" pomoże w wyjaśnieniu mechanizmów wyłudzeń w VAT i podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat tego, jak skutecznie chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe. Akcja ma też zwrócić ich uwagę na korzyści wynikające z dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i stosowania MPP w transakcjach.

W ramach kampanii powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Znajdują się tam informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji.

Kampanię wspierają:

 1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 4. Związek Banków Polskich
 5. Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 6. Rada Podatkowa Lewiatan
 7. Związek Pracodawców BCC
 8. Polska Izba Handlu
 9. Polska Izba Paliw Płynnych
 10. POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 11. Związek Importerów i producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – „Cyfrowa Polska”
 12. Polskie Towarzystwo Gospodarcze
 13. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 14. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 15. Krajowa Izba Gospodarcza

Pobierz prezentację o mechanizmie podzielonej płatności (plik pdf 634 KB)

 

Źródło: MF, fot. Paweł Gruza, wiceminister finansów

Wróć