Wiadomości

Auto-Spa S.A. umocni pozycję na rynku czeskim


Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zwiększy swoją obecność na rynku czeskim i będzie wynajmowała od TESCO osiem nowych lokalizacji pod myjnie samochodowe. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Auto-Spa.

Spółka Auto-Spa CZ s.r.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. podpisała umowę z czeskim oddziałem TESCO i będzie przez 10 lat wynajmować od tej sieci handlowej 8 lokalizacji przy hipermarketach zlokalizowanych w Czechach. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 3 mln koron czeskich rocznie, czyli ponad 30 mln koron czeskich w ciągu 10 lat. Obecnie w Czechach Auto-Spa posiada 18 myjni samochodowych oraz 62 stanowiska mycia. Dzięki podpisanej umowie Spółka będzie mogła świadczyć usługi związane z kompleksowym przygotowaniem atrakcyjnych lokalizacji pod budowę samoobsługowych myjni samochodowych oraz ich podnajem, co zdaniem Zarządu Auto-Spa S.A. będzie miało pozytywne odzwierciedlenie w jej wynikach finansowych.

- Podpisana umowa stanowi ważny element realizacji przyjętego modelu biznesowego, zakładającego współpracę z silnymi partnerami na rynku, którzy zapewniają atrakcyjne lokalizacje dla budowy samoobsługowych myjni samochodowych w Czechach. Wartość Spółki zwiększa się oczywiście ze względu na możliwość realizowania rentownych inwestycji w obiektach Tesco. Spółka będzie uzyskiwała nadwyżki finansowe z tytułu umów z inwestorami zainteresowanymi kontraktem - biznesem nie tylko w postaci urządzeń myjni, ale przede wszystkim chcącymi prowadzić działalność w najlepszych lokalizacjach - podkreśla Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A.

Grupa Auto-Spa S.A. zajmuje się zarządzaniem - głównie poprzez operatorów - obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych. Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia - 67 działających myjni na terenie Polski, Czech i Ukrainy.

Źródło: Auto-Spa S.A.

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.