Prawo

Ankieta nt. działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce


Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, przeprowadza ankietę dotyczącą działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Zachęcamy do jej uzupełnienia.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Częstochowską oraz norweskim parterem firmą Green Business Norway realizuje projekt „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych, przygotowanie metodyk wspierania rozwoju elektromobilności oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym i technicznym. W ramach projektu partnerzy przeprowadzają m.in. ankietę dotycząca działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Więcej o projekcie: Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Źródło: ME (op.pb)

Wróć