Redakcja

"Paliwa Płynne" - Magazyn rynku paliwowego

Adres redakcji:

ul. Zygmunta Słomińskiego 19, lokal 521, 00–195 Warszawa
tel./fax (22) 637 50 77
e–mail: redakcja[at]paliwa.pl

 

Redaktor naczelny:

Reklama i marketing:

Prenumerata i kolportaż:

Opracowanie graficzne:

  • Ewa Jakacka-Chachaj

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Polska Izba Paliw Płynnych
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą wydawcy.

Informacje techniczne:

  • Format: 203 x 285 mm
  • Kolor: 4+4
  • Papier: Kreda matt - 100 g/m2

 


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='42') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('42')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}