Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

„Po pierwsze tworzenie optymalnych warunków wspierających wzrost gospodarczy” - z Jadwigą Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozmawia Paweł Bernaciak


Jakie są najważniejsze przesłanki Pani działań w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii?

Po pierwsze tworzenie optymalnych warunków wspierających wzrost gospodarczy. Po drugie ułatwienie działalności gospodarczej w Polsce oraz wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenie liczby inwestycji i eksportu rodzimych firm. Nie zapominamy o wzroście usług cyfrowych i poprawie jakości powietrza. Zrealizowaliśmy już wiele projektów, nad innymi pracujemy. Wszystkie nasze działania mają przełożenie na dobre wskaźniki naszej gospodarki, a w konsekwencji na jakość życia wszystkich nas.

 

Trzy lata rządów obozu Zjednoczonej Prawicy to dobry moment, aby podsumować dotychczasowe działania. Co się udało przez ten czas?

Odczarowaliśmy wskaźniki ekonomiczne, udowodniliśmy, że Polska nie jest skazana na niski wzrost gospodarczy i konkurowanie z najsłabiej rozwijającymi się gospodarkami. Polska jest dziś jedną z najzdrowszych i najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. To jest niewątpliwie zasługa przedsiębiorców. Zanim wstąpiłam do rządu, byłam współautorem raportu „Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę bogactwa”. Jestem głęboko przekonana, że największą zasługę w tych wszystkich wskaźnikach mają właśnie przedsiębiorcy, a nazwa ministerstwa, którym kieruję, zobowiązuje do tego, aby uważnie przyglądać się kondycji przedsiębiorców i działać na rzecz ułatwienia im prowadzenia biznesu. Czy mają zapewnione warunki administracyjne i legislacyjne, aby swój potencjał uwalniać co najmniej w takim tempie, jak przez ostatnie trzy lata

Dziś możemy powiedzieć, że Polska jest liderem wzrostu w Europie. Przypomnę tylko od czego zaczynaliśmy. 2015 r. to wzrost 3,8%. W kolejnym roku solidne 3,1%. 2017 r. to 4,8%. W obecnym, rekordowym roku, zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2%. To jest, jak powiedziałam, rekordowy wzrost. Nie lubię porównań, bo nic dwa razy się zdarza i nie chcę mówić, że jesteśmy tygrysem europejskim, ale z całą pewnością jesteśmy bardzo zwinnym i szybko biegnącym kotem.

Zakładamy, że kolejny rok będzie równie dobry, o czym informują nie tylko nasze dane, ale również agencje ratingowe, które podnoszą wskaźniki ekonomiczne Polski nie tylko na ten rok. Przypomnę zapowiedzi Fitcha, podnoszące perspektywy wzrostu gospodarczego o 0,2% na ten rok, ale także korekty na przyszły rok o średnio o 0,3% przez wszystkie agencje. To dowód, że jesteśmy w dobrym momencie rozwojowym.

Główną zasadą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zrównoważony rozwój, z którego efektów będą korzystać wszyscy Polacy. Przypomnę tylko wskaźniki informujące o obniżeniu poziomu ubóstwa, podniesienie płacy minimalnej. To są także te elementy, które pozwalają cieszyć się z tego wzrostu wszystkim bez względu, czy mieszkają w Warszawie, Białymstoku, Suchej Beskidzkiej czy w Gorzowie Wielkopolskim.

Rośnie produkcja przemysłowa, co szczególnie cieszy, bo to ona jest gwarantem, że rozwój gospodarczy będzie trwały i nie zatrzyma się z powodu wahnięć koniunkturalnych. Dlatego możemy powiedzieć, że te podstawy zostały zbudowane. Wzrost produkcji przemysłowej w 2016 r. wyniósł 3,6%, a do października 2018 r. wyniósł prawie 6,1%, a więc dwukrotnie więcej.

O stopie bezrobocia mówiliśmy wielokrotnie. Rekordowo niska, najniższa od ponad 20 lat. Jego poziom dzisiaj wynosi 5,7%. Silna gospodarka to również rosnące dochody. Cieszymy się, że wraz z tym wzrostem zyskują wszyscy Polacy. Przeciętne wynagrodzenie w latach 2016-2018 wrosło o niemal 8%, a płaca minimalna niemal o 22%. To przekłada się wprost na podniesienie poziomu życia, ale również wpływa na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. To jest bardzo ważny czynnik, który pokazuje, że polscy przedsiębiorcy mogą konkurować na arenie międzynarodowej.

Gospodarka polski jest w dobrym stanie, konkuruje dzisiaj nie ceną, a jakością. Myślę, że udało nam się przekuć slogan „dobre, bo polskie” w „dobre i polskie”. To jest największa zasługa tych ostatnich lat. Przede wszystkim niekwestionowany udział mają w tym polscy przedsiębiorcy, a my jako ministerstwo staramy się im nie przeszkadzać i tworzyć warunki do tego, aby przedsiębiorczość, której eksplozję w 1989 r. wspominamy do dziś, mogła wzrastać na miarę nowych szans i możliwości. I widzimy, co pokazują również wskaźniki, że to się dzieje. Teraz musimy te dobre wskaźniki utrzymać, co jest dużym wyzwaniem. Widzimy u naszych zachodnioeuropejskich sąsiadów, np. u Niemców, spowolnienie gospodarcze. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do aktywnej roli państwa w stymulowaniu innowacyjności naszych rodzimych firm czy w pomocy im w nawiązywaniu kontaktów z partnerami spoza Unii Europejskiej. Nie chcemy i nie możemy konkurować już tylko ceną, a coraz częściej jakością, innowacyjnością, atrakcyjnością nowych rozwiązań. Co mnie szczególnie cieszy, widać już pierwsze efekty dwóch ustaw o innowacyjności. W 2017 r. z ulgi na B+R skorzystało 1090 podatników PIT i CIT, podczas gdy w 2016 r. o połowę mniej. Najnowsze dane GUS dotyczące wydatków na B+R w 2017 r. wskazują, że coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

 

Jednak poziom inwestycji wciąż nie napawa optymizmem?

Jeśli chodzi o zamierzony poziom inwestycji, to nie zbliżamy się do niego rzeczywiście tak szybko, jak byśmy chcieli. Ale znowu ten rok jest dla nas bardzo dobry. W III kwartale nominalny wzrost wyniósł 9% w porównaniu do II kwartału, co pokazuje, że proces inwestowania się naprawdę rozpędza. To oznacza również, że tempa nabiera wydatkowanie środków europejskich. Naprawdę ten pociąg jedzie bardzo szybko. Przypomnę, że jest jeszcze 60 mld euro w kontraktach na zamówienia budowlane i kolejnictwie. Zatem możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość.

 

Co się zmieniło w otoczeniu przedsiębiorców?

Bardzo dużo. Zmieniamy polską rzeczywistość biznesową i budujemy partnerskie relacje między administracją a przedsiębiorcami. Oszczędzamy czas i pieniądze przedsiębiorców. Wiele działań udało się zrealizować, inne jeszcze przed nami, a nad innymi kończymy prace.

100 Zmian dla firm to pierwszy przygotowany przez nas pakiet działań dla przedsiębiorców. Wprowadza m.in. jednorazową amortyzację do 100 tys. zł, mniej obowiązków sprawozdawczych, łatwiejszą księgowość w małych firmach czy mniej uciążliwe kontrole.

Z kolei Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Jedną z nich jest Prawo przedsiębiorców, dzięki któremu firmy zaoszczędzą ponad 7 mld zł w 10 lat. Inne z rozwiązań Konstytucji, ulga na start, w takim samym czasie przyniesie początkującym przedsiębiorcom ok. 8 mld zł oszczędności. Na mocy Konstytucji drobna działalność zarobkowa nie wymaga rejestracji. Działa też Rzecznik MŚP.

Podpisany ostatnio przez prezydenta Pakiet MŚP to prawie 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców przez 10 lat zostanie blisko 4 mld zł. Pakiet sprawi, że wynagrodzenie małżonka w końcu stanie się kosztem podatkowym. Będzie też można jednorazowo odliczyć stratę podatkową w wysokości do 5 mln zł. Większość rozwiązań Pakietu wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Tego samego dnia zacznie obowiązywać tzw. Mały ZUS. Wprowadzi on niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ZUS dla najmniejszych firm. W efekcie w ich portfelach zostanie prawie 5,4 mldzł na przestrzeni 10 lat. Od Nowego Roku wejdą też w życie e-akta. Nowe prawo zakłada, że pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze przez 10, zamiast 50 lat. Zyskają też możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej
w formie elektronicznej. Te rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić 1,3 mld zł w 10 lat.

Od 25 listopada obowiązuje ustawa o sukcesji firm. Umożliwia ona, dzięki powołaniu zarządcy sukcesyjnego, realną sztafetę pokoleń w firmach. Po śmierci właściciela w jednoosobowych przedsiębiorstwach zachowane zostaną miejsca pracy, numery NIP, wszystkie koncesje, umowy czy zezwolenia. W CEIDG zarządców sukcesyjnych zgłosiło już ponad 1000 przedsiębiorców (niektórzy zgłaszają więcej niż jedną osobę).

 

Jakich ułatwień mogą spodziewać się przedsiębiorcy w najbliższym czasie?

Jeśli chodzi o nasze wyzwania na przyszłość to przede wszystkim sfinalizowanie ustawy nad zatorami płatniczymi. Jest to jeden z najważniejszych problemów, który wskazali polscy przedsiębiorcy w badaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i już jesteśmy na finiszu tych prac.

Kolejna ważna rzecz, która pozwala w praktyce realizować ideę przedsiębiorczego państwa, to zmiana prawa zamówień publicznych. Przygotowujemy zupełnie nową ustawę, która ma zrównać w prawach i obowiązkach zamawiającego i dostarczającego towar lub usługę. Dlaczego dla nas jest to takie ważne? Kwota, którą każdego roku instytucje publiczne wypuszczają na rynek, jest z reguły największą dostępną pulą pieniędzy: 150 mld zł, 8% polskiego PKB. Jeśli chcemy, aby wskaźniki gospodarcze były utrzymane lub rosły, musimy odblokować rynek zamówień publicznych, aby był bardziej konkurencyjny. Przypomnę, że wskaźnik konkurencyjności w tym przypadku wynosi 2,48, co oznacza, że ok. 30% zamówień publicznych jest jednoofertowych. Biorąc pod uwagę rejestrowanych w Polsce każdego dnia 900 nowych działalności, widać, że ten system nie działa dobrze.

Jednym z naszych dużych projektów jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego, nowego rodzaju działalności, czyli Prostej Spółki Akcyjnej. Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne jej cechy. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów.

Zależy nam też na wzbudzeniu u naszych przedsiębiorców większego apetytu na eksport. Na nowych, wysokojakościowych inwestycjach tworzących dobre, wysokopłatne miejsca pracy. Chcemy, aby te inwestycje pojawiały się też w miastach, które często nazywane są miastami drugiej prędkości. Dlatego zmieniliśmy funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych i teraz zachęty inwestycyjnych dostępne są na terenie prawej całej Polski.

 

Dziękuję za rozmowę!

Wywiad ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='4249') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('4249')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}