Zapraszamy do członkostwa

Szanowni Państwo,

Polska Izba Paliw Płynnych, organizacja z ponad dwudziestoletnim stażem działania, zaprasza do bliższej współpracy – spróbujmy naprawdę działać wspólnie! Będzie łatwiej i z pewnością efektywniej. Problemów przecież nie brakuje. Zna je każdy przedsiębiorca naszej branży: szara strefa, nieuczciwa konkurencja, nadmierny fiskalizm, wreszcie dalece niedoskonałe prawo. W tych sprawach staramy się działać z korzyścią dla całej branży.

Polska Izba Paliw Płynnych uczestniczy w porządkowaniu i tworzeniu regulacji prawnych dotyczących naszej branży. Współpracujemy z urzędami i komisjami sejmowymi na wszystkich etapach ścieżki legislacyjnej. Z Państwa pomocą nasz głos w tych najważniejszych dla każdego przedsiębiorcy sprawach będzie jeszcze mocniejszy, wzbogacony Waszym doświadczeniem i radą.

Im mniejsza firma, tym jej trudniej utrzymać się na mocno konkurencyjnym rynku!
Jak sobie radzić? Jak być liczącym się partnerem? W jakiej formule działać? – pod szyldem koncernu czy jednak samodzielnie?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te m. in. pytania również może pomóc Polska Izba Paliw Płynnych.

Serdecznie zapraszam do członkowskiego grona!

Halina Pupacz
Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych