Jubileusz PIPP

Jubileusz 25-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych

                             

Rok 2016 jest dla Polskiej Izby Paliw Płynnych szczególny. Obchodzimy Jubileusz 25-lecia działalności. To święto nie tylko naszej organizacji, ale także członków Izby oraz wszystkich osób związanych z naszą organizacją.

Jubileusz jest dla nas nie tylko okazją do podsumowań i wspomnień minionych wydarzeń, ale również do spojrzenia w przyszłość, podjęcia nowych zadań i stworzenia wizji przyszłości.

Od 25 lat skutecznie realizujemy swoje cele statutowe, bronimy dobrego imienia swych członków, wpływamy na kształtowanie prawidłowych relacji w obrocie gospodarczym, krzewimy wiedzę techniczną, a także stanowimy platformę wielostronnego dialogu w obszarze legislacyjnym.

Jesteśmy jedną z najważniejszych organizacji branżowych w Polsce. O prestiżu naszej organizacji świadczy chociażby stale zwiększające się grono członków Izby.

Wykreowaliśmy szereg mediów, poprzez które kontaktujemy się z branżą paliwową. Należą do nich m.in. miesięcznik „Paliwa Płynne”, portal paliwa.pl i newslettery. Branżowe media pełnią nie tylko funkcję informacyjną i poradnikową, ale także są ważną platformą biznesową służącą do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży.

Jesteśmy również organizatorem prestiżowych Międzynarodowych Targów STACJA PALIW, a w ich ramach konkursu PRODUKT ROKU, licznych konferencji i szkoleń oraz organizatorem konkursu Złota Stacja a także wydawcą corocznego Raportu „Polski Rynek Paliw Płynnych”.

Nasze 25-lecie uczciliśmy uroczystą Galą, w której udział wzięli Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz zaproszeni goście honorowi - osoby na co dzień związane z naszą organizacją, przedstawiciele urzędów i instytucji państwowych, parlamentarzyści i znamienici przedstawiciele branży paliwowej. Podczas uroczystości m.in. uhonorowaliśmy osoby, które przyczyniły się do rozwoju sektora paliwowego i energetycznego, a tym samym do rozwoju gospodarki całego kraju.

Patronat honorowy nad Jubileuszem objęli:


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='26') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('26')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}