Zgromadzenia członków Polskiej Izby Paliw Płynnych

21 września 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

15 czerwca 2016 roku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

25 marca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych